شیوه های پرداخت

شیوه‌ی پرداخت

برای پرداخت مبلغ سفارش خود، شما می‌توانید یکی از دو روش زیر را انتخاب کنید:

۱- پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانکی (با استفاده از کارت های عضو شتاب و رمز اینترنتی (رمز دوم پویا) میتوانید از این روش پرداخت خود را انجام دهید)

۲- وایز به حساب یا کارت و ثبت فیش (از طریق واریز وجه به حساب یا کارت به کارت، مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید و شماره فیش واریزی را در حساب کاربری ثبت نمایید)

شماره حساب و کارت جهت واریز وجه:

شماره حساب 0215951501002 به‌ نام ایمان رضی زاده

شماره کارت 4298-6190-9914-6037 به نام ایمان رضی زاده